Projekt Rewitalizacji Tartaku Raphaelsohnów dla PP AKON w Olsztynie

Projekt zakładał dostosowanie budynku Tartaku Raphaelsohnów do potrzeb Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, „ Muzeum Nowoczesności ” w Olsztynie. Wykonana została inwentaryzacja obiektu oraz projekt koncepcyjny, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy obiektu, a także projekt[…]