Projekt Rewitalizacji Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, „ Muzeum Nowoczesności „ w Olsztynie dla PP AKON

Projekt zakładał dostosowanie budynku Tartaku Raphaelsohnów do potrzeb Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, „ Muzeum Nowoczesności ” w Olsztynie. Projekt został wykonany dla Pracowni Projektowej AKON w Olsztynie.

Przedmiotem projektu było opracowanie inwentaryzacji,  koncepcji oraz wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, a także projektu wnętrz w Pracowni Projektowej AKON w Olsztynie. Całość uzgodniona została z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Wykonawca projektu: PP AKON
Architekt główny: Marian Ceynowa, Iwona Malinowska-Klimek
Architekt opracowujący projekt: Agnieszka Lenard

Zakres prac architekta projektu: inwentaryzacja obiektu, współpraca przy:  rzutach, przekrojach i elewacjach projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, projekcie wnętrz, uzgodnieniach  z konserwatorem, koordynacji zespołu projektowego.

Zdjęcia sprzed i po realizacji:

Projekt elewacji budynku: