Projekt Rewitalizacji Tartaku Raphaelsohnów dla PP AKON w Olsztynie

Projekt zakładał dostosowanie budynku Tartaku Raphaelsohnów do potrzeb Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, „ Muzeum Nowoczesności ” w Olsztynie.

Wykonana została inwentaryzacja obiektu oraz projekt koncepcyjny, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy obiektu, a także projekt wnętrz. Całość uzgodniona została z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Wykonawca projektu: PP AKON

Architekt Główny: Marian Ceynowa, Iwona Malinowska-Klimek

Architekt Projektu: Agnieszka Lenard

Zakres prac architekta projektu: inwentaryzacja obiektu, współpraca przy:  rzutach, przekrojach i elewacjach projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, projekcie wnętrz, uzgodnieniach  z konserwatorem, koordynacji zespołu projektowego.

ZDJĘCIA SPRZED I PO REALIZACJI:

PROJEKT ELEWACJI BUDYNKU: